منشور همبستگی برای آزادی ایران

این گروه ۶ نفره با پشتیبانی میلیونی که در مجموع دارند نظر خود در باره راههای رسیدن به بهروزی مردم ایران را ثبت کردند. مشکل معترضین واقعا چیست؟ اینها حق ندارند منشور بنویسند؟ نباید بنویسند؟ به چه چیزی می تازند و تخطئه می کنند؟

این منشور شروع یک باور جمعی است. یک باور گسترده شهروندی که وقتش رسیده است در باره اینده و نحوه عبور از بن بست جمهوری اسلامی حرف بزنیم.

بدون شک با توجه به جو ملتهب سیاسی و رنج بیکران انواع اقشار و طبقات، نمی شود مدعی بود که این منشور تمام شمول و در برگیرنده همه دغدغه های ۴۴ سال گذشته یک ملت کهنسال باشد.

به نظر محدود من این ائتلاف۶ نفره نمایش واقعی از اتحاد تفاوت ها است.

بدون شک باید حتما مورد نقد و بررسی مسولانه و مداوم قرار بگیرند ولی بد نیست از حمایت انتقادی هم برخوردار گردد.

More from ونداد زمانی
زنان حق‌شان پایمال شد مردان جان‌شان
بله برای هزاران سال، شرایطی ایجاد شده بود که مردان برندهِ فرصت...
Read More