شعر روز – امروزِ وطن


میانِ مِه

انسان و اسبی

غمی بر غمی سوار

Written By
More from ناشناس
طنز تلخ یک روز عادی از زندگی یک ایرانی
صبح دخترم رو به مدرسه بردم متوجه شدیم بعد از اینکه ساعت...
Read More