شعر روز – امروزِ وطن


میانِ مِه

انسان و اسبی

غمی بر غمی سوار

Written By
More from ناشناس
پدرم یتیم بود و ما نمی‌دانستیم
من پدر موفقی داشتم. افسر شهربانی بود. قهرمان کشتی شهرش بود. شم...
Read More