شعر روز – امروزِ وطن


میانِ مِه

انسان و اسبی

غمی بر غمی سوار

Written By
More from ناشناس
خودارضایی در تقویم زندگی من
۱۵ سالگی- احساس گناه و شرم بیشتر شد ولی دفعات خودارضایی ام...
Read More