انقلاب تنها راهی است که داریم

More from مرد روز
مهم‌ترین دوره‌ عمرِ بشر
دیوید بینبریج، نویسنده کتاب «میانسالی، یک تاریخ طبیعی»، معتقد است در تاریخ...
Read More