اعتصاب و اعتراض در سراسر ایران- ۲۴ آبان

هیچ‌کس به طور خاص، #اعتصابات_سراسری را رهبری نمی‌کند اما تعداد شهرهای در اعتصاب و فراگیری اعتصابات در تهران بسیار غافل‌گیر کننده است.

تصاویر و ویدئوهایی که تاکنون گرد آوردیم فقط مربوط به توٍئیتر بوده است اما به نظر می رسد اینستاگرام این بار از دیگران فعالتر بوده است.

این اخبار ساخته و پرداخته خارج کشور نیست. همه این تصاویر و خبرها از درون ایران و توسط شهروندان درون کشور تهیه شده است.
از بازار رشت، ایلام و تهران تا تظاهرات کارکنان ذوب آهن اصفهان و دانشگاه های شهرهای بزرگ ایران …


#مهسا_امینی
#اعتصابات_سراسری #انقلاب۱۴۰۱

More from مرد روز
گوگل و حقایق جالب – ۱۶
بر جمعیت میلیونرهای جهان مدام افزوده می شود. این روزها ۱۵ میلیون...
Read More