هشت ویدئوی چندثانیه‌ایی عجیب

این ویدئوهای خیلی کوتاه، قدرت تشخیص مغز انسان را قلقلک می دهند.

image source
onedio.co

More from مرد روز

بازگشت ژاکت بافتنی به دنیای مد

از سال قبل به مرور شاهد توجه بیشتر طراحان مد به ژکت...
بیشتر بخوان