رهبری جمعی

والا بی رو در بایستی من یکی که خسته شدم بس که از فقدان رهبری در جنبش شنیدم! چیزی به نام رهبری یکه وجود ندارد. ما با « سبد رهبری» رو در رو هستیم. علی کریمی و علی دایی به عنوان قهرمانان میهن دوست، رضا پهلوی یه عنوان قدیمی ترین اپوزیسیون، حامد اسماعیلیون به عنوان سازماندهنده عالی، مسیح علی نژاد به عنوان کوشنده عرصه حقوق زنان و حسین رونقی و چند نفر دیگر در این سبد جای میگیرند…. دوره، دوره ی مبارزه با یکه سالاری ها است. چرا باید جنبش نوآوری دنبال یکه سالاری باشد؟

Written By
More from ناشناس
دوستی ما به خاطر عشق، از دست رفت
با دختری همسن خودم از سال اول دانشگاه رفتن مان، دوست هستم....
Read More