اپوزوسیون واقعی و اصلی جمهوری اسلامی، شهروندان ایران هستند

حکومت اسلامی برای ۴۳ سال مشغول مبارزه با به قول خودش اپوزوسیونی بود که خودش تعیین و تصور کرده بود. دستگاه های تبلیغاتی اش با تمام وجود با بزرگ کردن چند گروهک و جناح سیاسی و چند رسانه خارج کشوری سعی می کرد این اپوزوسیون را اصل قرار دهند.

جمهوری اسلامی با تمام قوا همواره می خواهد این حقیقت را انکار کند که اپوزوسیون واقعی اش، شهروندان ایران در داخل و سراسر دنیا هستند.

اپوزوسیون واقعی از سال ۸۸ خودش را در برابر حکومت قرار داد و مدام گسترش یافت و تحول پیدا کرد. از اصلاح طلبی عبور کرد و به نفی کل نظام رسید. در حال حاضر همه دنیا چشم شان به تظاهرات و خواسته شهروندان ایران دوخته است.

مردم دنیا دارند اپوزوسیون واقعی را می بینند. این اتفاق بهترین لابی برای بهروزی و آزادی ایران خواهد بود.

امریکا و اروپا تاکنون به خاطر منافع شان مدافع بقای نظام اسلامی بوده اند. اما بعد از سمت گیری و همکاری نظامی ج. ا با روسیه در برابر ملت اوکرایین، مسیرشان شاید کمی تغییر کرده… در این وضعیت اگر توجه جهانی مردم دنیا به شهروندان ایران را ببیند شاید ورق منافع شان برگردد.

شهروندان ایران ولی خودشان از عهده این حکومت نالایق فاسد برمی ایندهمه کشورهای دنیا در درجه اول دنبال منافع سرزمین خودشان هستند. شاید تجاوز روسیه به اوکرایین این بار یک فرصت بین المللی فراهم کند تا نقش مخوف حکومت اسلامی را به ضرر خود ببینند.

نکته اصلی این است که اپوزوسیون اصلی و گسترده شهروندان ایران شکل گرفته است و هیچکس نمی تواند آن را نادیده بگیرد.

More from مرد روز
کاریکاتور روز – انسان بیچاره
کاریکاتوریست ها مدام در حال اثبات این حقیقت هستند که تمدن بشری،...
Read More