سال ۵۷ انقلاب اجتماعی صورت نگرفته بود

تحولات سیاسی سال ۵۷ پیروزی روحانیت و بازار بود برای بازگرداندن شیوه اقتصاد سنتی به ایران.

چون آموزش و پرورش جای مکتب خانه ها را گرفت. دادگستری و حقوق مدنی در زندگی اجتماعی راه یافت. تحصیلات برای دختران و زنان کشور قدرت و استقلالی آورد که در تضاد با فرهنگ سنتی بود.

یک نمونه مشخص اقتصاد پهلوی ها تولید و فروش کفش ملی بود که نیازی به محوطه بازار سنتی نداشت. فروشگاه های زنجیره ایی نیز که از سیستم واردات و توزیع کالاهای مصرفی جدید تبعیت می کرد زنگ خطر نابودی بار سنتی را به صدا درآورد.

انقلاب سرخ شوروی جاذبه های اولیه اش باعث شد روشنفکر ایرانی تحولات مداوم کشور را نادیده بگیرد و آرزوهای بزرگتر و شعارهای تبلیغ شده توسط کمونیست ها را به عاریه بگیرد و متاسفانه در کنار روحانیت و بازار مخالف صریح پهلوی ها شد.

متاسفانه غرب و بخصوص امریکا در دوران جنگ سرد برای کنترل قدرت شوروی در خاورمیانه به مذهب منطقه متوسل شدند. نتیجه مشخصش در ایران، میدان دادن به ارتجاع مذهبی و بازارش بود. خمینی از درون یک روستا در عراق به فرانسه آورده شد و صدها میکروفون برای تبلیغ و توسعه قدرتش به راه افتاد.

متاسفانه مشروطه پهلوی آنقدر سرخوش از تغییرات اقتصادی متکی بر قدرت دلار نفتی اش بود که بهای کافی به شروع و گسترش دمکراسی در کشور نداد.

اقتصاد پهلوی ها مدلی بود از اقتصاد بازار آزاد که می بایست بنیانش بر دمکراسی و رقابت احزاب برای مدیریت موقت کشور باشد اما ترس پهلوی ها از چپ و جبهه ملی و هم مرزی با روسیه باعث شد تحول سیاسی توسعه نیابد.

حکومت روحانیت و بازار پس از سال ۵۷ تاکنون همه بنیان های اقتصاد بازار آزاد را نابود و ورشکسته ساخت. آنها به خاطر قدرت خرید دلار نفتی و واردات بی رویه، اقتصاد کشاورزی ایران را تقریبا نابود کردند. بیش از ۴۰ هزار روستای ایران خالی از سکنه شد. ایران درو یک بحران مداوم مدام فقیرتر شد.

فکر گسترش استعمار شیعه در منطقه در عمل به ضرر حکومت متمول شده مذهبی شد و دامنه بحران و فقر در کشور گسترش یافت. تنها چاره شان برای بقا ایجاد یک گارد جاویدان مذهبی شده است.

نحوه تحول اعتراضات معاصر شهروندان ایران ولی نشان داده است که به دو دلیل این سیستم سرکوب نمی تواند به تسلطش ادامه دهد. دلیل اول و مهم این است که چندین نسل از شهروندان معاصر، عملا زندگی از آنها سلب شده است.

دومین دلیل تغییر منافع جهان غرب در ایران است. بازار جهانی دست از حمایت از کمربند مذهبی دور روسیه کشیده است. غرب خودش این حکومت مذهبی را آورد و حالا به نفعش هست که از مردم ایران حمایت کند. اتفاقی که برای اولین بار به طور گسترده شاهدش هستیم.

More from مرد روز
گروه معروف هنر عکاسی دیجیتال DDiArte
گروه هنری DDiArte از ۲۰ سال پیش دو هنرمند کشور پرتغال زی...
Read More