فستیوال عکس یک شهر قدیمی ژاپنی

شهر زیبای کیوتو قبل از کووید میزبان حدود ۴ میلیون توریست از سراسر جهان بوده است. اغلب آثار باستانی و مذهبی شهر جزو میراث فرهنگی یونسکو در نظر گرفته شده اند. فسیوال عکاسی این شهر قدمت ۱۰ ساله دارد و مورد توجه عکاسان مطرح دنیا است.

Kyotographie announces its 10th anniversary programme

Kyoto spring: the finest Japanese and world photography – in pictures

More from مرد روز