ژیژک فیلسوف معروف چپی‌ها هم دست از دفاع از حکومت اسلامی کشید

بعد از دفاع خردمندانه نوام چامسکی از تظاهرات سراسری ایران، شنیدن نظر ژیژاک فیلسوف سوسیالیست معروف که آرزو می کند کاش در ایران بود و در صف تظاهرات مردم، تغییر بزرگی در نگاه سوسیالیست های سنتی اروپا و امریکا است.

به نظر می رسد چپ های معروف دنیا که از هر فریاد الکی « مرگ بر امریکا» توسط جمهوری اسلامی خوشحال می شدند و بارها از سیاست های آنها دفاع می کردند بالاخره پی بردند که حکومت استبداد مذهبی ایران نماینده مردم ایران نیست و باید برود.

ژیژک حتی گفت که تظاهرات شهروندان ایران یک انقلاب تاریخی است و دیر یا زود حتما پیروز می شود. او افزود شعار « زن، زندگی، آزادی» شعار اصلی و مفید برای بهروزی همه جامعه بشری است.

More from مرد روز
قدرت فشردن مشت و توانایی جنسی مردان
تکامل یعنی « سازگارترین ها» در طبیعت می مانند. این نکته مهم...
Read More