کشته شدگان راه بهروزی ایران

در این لیست نام و چهره ۲۷ نفر از کشته‌شدگان اعتراض‌های مردمی رو می‌بینید که با شلیک گلوله کشته شدند. به گفته نهادهای حقوق بشری تعداد کشته‌ شدگان ۷۶ تن هست.

#مهسا_امینی #OpIran #اعتصابات_سراسری

More from مرد روز
سلفی پا – مقانلو از کرج
همه ما گاهی فرصت می یابیم با وجود همه نامرادی های روزگار،...
Read More