کشته شدگان راه بهروزی ایران

در این لیست نام و چهره ۲۷ نفر از کشته‌شدگان اعتراض‌های مردمی رو می‌بینید که با شلیک گلوله کشته شدند. به گفته نهادهای حقوق بشری تعداد کشته‌ شدگان ۷۶ تن هست.

#مهسا_امینی #OpIran #اعتصابات_سراسری

More from مرد روز
سوپر کامپیوترها و پیشگویی آینده
در طی 20 سال گذشته، امریکا همواره سریعترین کامپیوتر دنیا را در...
Read More