مردمو میزنن که بگن مهسا رو نزدن

یک بار دیگر مردم جان به لب رسیده سراسر ایران به خیابانها آمده اند. اکثریت مردم ایران این حکومت بی وطن فاسد را نمی خواهند.

#MahsaAmini

#مهسا_امینی

More from مرد روز