مردمو میزنن که بگن مهسا رو نزدن

یک بار دیگر مردم جان به لب رسیده سراسر ایران به خیابانها آمده اند. اکثریت مردم ایران این حکومت بی وطن فاسد را نمی خواهند.

https://twitter.com/HMottahar/status/1572140656436613120
https://twitter.com/CharliChaplinPA/status/1571976376277762054

#MahsaAmini

#مهسا_امینی

More from مرد روز
معروفترین نقاش ژاپن و ۳۰ اسمی که داشت
نقاش قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی ژاپن  Hokusai که ۸۹ سال عمر...
Read More