فستیوال فیلم تورونتو در یک نگاه – ۲۰۲۲

فستیوال فیلم تورونتو برگزیده بهترین فیلم های سال گذشته سیاره ما را گرد هم آورده است

More from مرد روز
هشت ویدئوی چندثانیه‌ایی عجیب
این ویدئوهای خیلی کوتاه، قدرت تشخیص مغز انسان را قلقلک می دهند....
Read More