یک شعر انگلیسی برای تحمل سختی‌ها

“One Art” by Elizabeth Bishop

همیشه ترجمه های بهتر وجود دارند. .

Written By
More from Saide Kardar
چند روزی است گیاهخوار شدم ولی از نوع ساده و ممکن
نمی دانم چطور به این تصمیم رسیدم ولی یکدفعه به نظرم آمد...
Read More