یک شعر انگلیسی برای تحمل سختی‌ها

“One Art” by Elizabeth Bishop

همیشه ترجمه های بهتر وجود دارند. .

Written By
More from Saide Kardar
شایعه خوشتیپ بودن مردان رم
سفر دو هفته ایی را با همسرم هاله و دخترم گلی به...
Read More