مردان حرف بزنید

قهرمان سبک وزن کشتی رزمی انگلیس « پدی پمبلت» بعد از پیروزی مسابقه اش با قهرمان سابق این رشته جلوی میکروفون احساساتی شد. او از خودکشی دوستش در صبح همان روز گفت و پیروزی اش را تقدیم به او کرد.

او از مردان خواهش کرد که حرف بزنند و بار سنگین زندگی را روی دوش خودشان در سکوت حمل نکنند. او گفت: « حرف بزنید. من ترجیح می دهم وقتی برایم از مشکلاتت حرف میزنی گریه کنم تا بیایم سر قبرت گریه کنم»

او با صدای بلند از مردان خواست سکوت نکنند و مشکلات شخصی شان را با یکی در میان بگذارند.

More from مرد روز
سفر به ماه با سفینه‌ایی که بلیط‌هایش پیش‌فروش شده‌است
کمپانی موشک سازی ایلان ماسک اعلام کرده است مقدمات سفر توریستی به...
Read More