بعضی‌ها کارشان لاس زدن است

از حدود یک سال پیش با هم دوست شدیم. رابطه ما به مرور جدی شد و تقریبا همه قرار و مدارها را برای زندگی مشترک گذاشتیم. می دانم که مرا دوست دارد و رسما داریم به سمت برنامه ریزی برای ازدواج می رویم. تنها مشکلی که روز به روز بیشتر خودنمایی می کند رفتار او است. او تقریبا همیشه مشغول لاس زدن با جنس مخالف است.

من واقعا متوجه نمی شوم که نیت او چیست؟ متاسفانه حس بد و تلخ حسادت در من رشد کرده و اصلا هم راحت نیستم. چون آن را ضعف شخصیتی آدمها می دانم.. چطور می توانم این وضعیت را تحمل کنم؟

حسود اجباری عزیز

دلیل اصلی لاس زدن و شیرین کاری و حتی خودنمایی بعضی افراد نسبت به جنس مخالف، درخواست توجه است. این نوع افراد به طور مداوم در جستجوی تایید دیگران هستند. آنها با این کار، محتاج ارزیابی دیگران از خود هستند.

لاس زدن در فارسی فقط مضمون جنسی دارد ولی رفتار این افراد چه زن یا مرد ممکن است ربط مستقیمی به عشوه یا شیطنت نداشته باشد. خیلی های آنها فقط بازیگوش هستند و حس اجتماعی قوی دارند و با جنس مخالف راحت هستند.

شکی نیست که زندگی مشترک با این نوع افراد می تواند سخت و حتی غیرقابل تحمل شود. حسادت یکی از واکنش های طبیعی ولی اذیت کننده افراد مثل تو است. بعضی های دیگر که در وضعیت تو هستند به خودتحقیری و حتی شرم می رسند. بعضی از شما خود را در یک رقابت مداوم و هر لحظه می یابند و اصلا احساس آرامش و امنیت نمی کنند.

بعضی از شما که درون رابطه جدی با این افراد هستید خود را در وضعیتی می یابید که ناگزیرند مدام ادای بگو و بخند در بیاورید تا وانمود کنید که هم همراه خوبی هستید و اصلا ناراحت نیستید.

می گویی که همدیگر را دوست دارید و حتی قرار زندگی مشترک هم گذاشته اید. این یعنی اینکه با وجود این رفتارش، ترا برای زندگی برگزیده است. اما وقتی او خود را در معرض توجه جنس مخالف میگذارد حتی اگر خودش هم نخواهد فرد روبرو شاید بخواهد و بتواند آن را به هر طرف که مایل است بکشاند.

متاسفانه نمی توانی این شخصیت و حالتش را از وی بگیری. شاید اگر متوجه ناراحتی ات شود برای مدتی خودش را کنترل کند ولی در محیطی که تو حضور نداری به رفتار مورد علاقه اش ادامه دهد.

به نظر من شاید بهتر است خیلی ساده و و صمیمی به او بگو که داری اذیت می شوی. این را هم بگو که یکی از جذابیت هایش همین راحتی و دلبازی اش بوده است ولی در مجموع راحت نیستی و عواطف منفی نظیر حسودی دارد در تو مدام قوی تر و ناراحت کننده تر می شود.

chronic flirt

Written By
More from بهمن
همسرم متوجه شد که پدرم معتاد است
سلام. حدودا سه سال است با همسرم ازدواج کردم. چند ماه پیش...
Read More