عکسهایی از انسان آینده

خیالپردازی نیست که فکر کنیم بشر بمی تواند دوران طولانی تری از عمرش راجوان و سالم بماند وقتی که بتواند به کمک تکنولوزی اعضای ماشینی را جایگزین اعضای بدنش سازد. و در این زمینه می توان هیچ محدودیتی را در نظر نگرفت.

عکاس انگلیسی ساکن فرانسه نیکولاس بیگوت مقدمتا ایده و تخیل « همیشه جوان ماندن» را به کمک هنر عکاسی به تصویر کشیده است.

[Official Website]

https://www.dodho.com/tag/nicolas-bigot/

More from مرد روز
بدن ما موزه تاریخ تکامل است
دانشمندان در طی صد سال گذشته بخش بزرگی از اعضای غیرقابل استفاده...
Read More