عکسهایی از انسان آینده

وقتی که انسان بتواند به کمک تکنولوژی، اعضای بدنش را با اعضای ماشینی جایگزین سازد دیگر خیالپردازی نخواهد بود که فکر کنیم هر انسان می تواند دوران بزرگسالی اش را همیشه جوان و سالم بماند.

عکاس انگلیسی ساکن فرانسه «نیکولاس بیگوت» ایده و تخیل « همیشه جوان ماندن» را به کمک هنر عکاسی به تصویر کشیده است.

[Official Website]

https://www.dodho.com/tag/nicolas-bigot/

More from مرد روز
تبدیل سریع و طبیعی انسان به خاک کشاورزی، بی‌ضررترین مراسم تدفین
شیوه قرار دادن بدن انسانی که مرده است در یک محوطه ایده...
Read More