عکسهایی از انسان آینده

خیالپردازی نیست که فکر کنیم بشر بمی تواند دوران طولانی تری از عمرش راجوان و سالم بماند وقتی که بتواند به کمک تکنولوزی اعضای ماشینی را جایگزین اعضای بدنش سازد. و در این زمینه می توان هیچ محدودیتی را در نظر نگرفت.

عکاس انگلیسی ساکن فرانسه نیکولاس بیگوت مقدمتا ایده و تخیل « همیشه جوان ماندن» را به کمک هنر عکاسی به تصویر کشیده است.

[Official Website]

https://www.dodho.com/tag/nicolas-bigot/

More from مرد روز
هیچکس بدون اجازه خودتان، نمی تواند غمگین تان کند
همه ما اوقاتی از روز یا هفته، منفی باف می شویم و...
Read More