معلم امریکایی و قصه اسکناس ۱۰۰ دلاری

یک روز معلم دبیرستان یک اسکناس ۱۰۰ دلاری را به کلاس آورد. آن را شاگردانش نشان داد و پرسید این چقدر ارزش دارد؟ همه با هم گفتند ۱۰۰ دلار

معلم اسکناس را در دستش مچاله کرد و دوباره پرسید حالا این اسکناس چقدر می ارزد؟ همه دوباره گفتند ۱۰۰ دلار

معلم پول را به روی زمین انداخت و باز پرسید الان چقدر می ارزد؟ محصلین دوباره شانه بالا انداختند و گفتند. اسکناس همان اسکناس است.

معلم با قدرت و خشونت تمام به سمت اسکناس ۱۰۰ دلاری رفت و آن را لگدمال کرد. یکبار دیگر پرسید قیمت این اسکناش الان چند است؟ دانش آموزان که بی طاقت شده بودند غرولندکنان یادآوری کردند که همچنان یک اسکناس ۱۰۰ دلاری است.

معلم صورتش پر از لبخند شد و گفت این درس برای همیشه یادتان بماند که نه تنها بر سر این پول بلکه در زندگی شخصی تان، هر بلایی سرتان بیاورند تغییری در ارزش وجود شما ایجاد نخواهد شد. قدر و منزلت شما همیشه یک اندازه خواهد بود.

افت و خیز زندگی بارها تک تک ما را وا می دارد به توانایی و ارزش خودمان تردید کنیم. مثل اسکناس ۱۰۰ دلاری چروک می شویم. گوشه اسکناس مان برای همیشه کج می شود. تازگی و زیبایی مان کمرنگ می شود ولی ارزش مان تقریبا تغییر نخواهد کرد.

شرایط همه ما ممکن است تغییر کند ولی قرار نیست هویت و ارزش ما تغییر یابد. اگر از این زاویه به خودمان بنگریم همیشه به خودمان احترام خواهیم گذاشت. ارزش واقعی ما تقریبا ثابت خواهد بود.

 

Your Value Doesn’t Change if Your Circumstances Do 

More from مرد روز
کاریکاتور روز – انتخابات
نتیجه انتخابات آنقدر قدرتمند است که از هزار راه ممکن جلوی ایجاد...
Read More