⁧ ⁩ اعتصابات سراسری وسیع در ایران

More from مرد روز
خبر خوب: بدن انسان مبتلا به کرونا حداقل ۸ ماه در برابر ویروس مقاوم است
ترس اینکه افرادی که کرونا گرفته اند ممکن است سیستم ایمنی بدن...
Read More