چرا ظاهر فیزیکی مهم است

این اصل اساسی را فراموش نکنید که وارد هر محیطی شوید و یا با هر انسانی روبرو شوید بلافاصله مورد قضاوت قرار می گیرید. این کاری است که ناخودآگاه همه ما مرتکب می شویم. نه تنها کار خطایی نیست بلکه بک سیستم دفاع غریزی در طول زندگی است.

ما دیگران را قضاوت می کنیم چون به طور غریزی و بدون هیچ ملاحظه ایی با دیدن هر فرد دیگر، سطح تهدیدی که از جانب وی ممکن است وجود داشته باشد را در نظر می گیریم. بخش اعظم تاریخ زندگی بشر توام با نگرانی از رفتار خصمانه آدمها به همدیگر بود. هر قبیله و هر فرد بیگانه معمولا می توانست دشمن هم باشند.

برای همین رسم دست دادن که آشکارا نشان می داد در دستان ما چیزی برای صدمه زدن وجود ندارد یک واکنش عمومی در همه اجتماعات بشری است.

بدن سالم و قامت بویژه در این دوره زمانه در درجه اول حکایت از یک عزم قدرتمند دارد که توانسته است جلوی لذت های کوتاه مدت را بگیرد و با تمرین و کنترل اجازه ندهد شکمی برآمده یا حالت خمیده یا اضافه وزن شدید داشته باشد.

ظاهر متناسب و سالم نشان می دهد شرایط برای سلامت جسمی مهیا است. یعنی قلب و ریه و کلیه و کبد کمتر اذیت می شوند.

افراد زیادی هم هستند که در شروع جوانی از اندام متناسب برخوردار هستند اما اگر تلاش فیزیکی و انضباط نداشته باشند از مزیت های ژنتیک خود بهره ایی نخواهند برد. بدن قوی و قامت برازنده معمولا یک هدیه ارثی نیست.

ما مردان خوب است در طول زندگی هر طور شده حداقل در یک دوره کوتاه از زندگی به بهترین و سالم ترین حالت فیزیکی خود دست یابیم.


Photo by Unsplash on Unsplash

More from مرد روز
آبله و اولین واکسنی که کشف شد
بیماری مسری آبله جزو قدیمی ترین بیماری های مرگبار در تمدن بشری...
Read More