سه حالت عشقورزی بدون عجله

یکی از کارهایی که زوج ها در این شتاب و همهمه همیشگی زندگی، غافل می‌مانند عشقورزی آرام و بدون عجله است. زوج ها گاهی بهتر است دور از هیاهوی روزانه، فرصتی ایجاد کنند تا وقتی با هم هستند سراسیمه نباشند. به همدیگر فرصت دهند که زمان هم آغوشی‌شان هر قدر که می‌شود طول بکشد.

این سه حالت عشقورزی اجازه می‌دهند زناشویی سریع به پایان نرسد. در حالت مبل سواری، هر دو نفر در حالتی آرام قرار دارند. هیچکدام نباید در وضعیتی باشند که بدن دوست ندارد. زن می‌تواند همه حرکات دخول را، خودش کنترل کند و مرد هم با دست و انگشتانش می‌تواند مسیر به اوج رسیدن زن را تنظیم کند.

حالت جنسی آرام - پروانه‌ایی

حالت جنسی آرام – چرخش

 

8 Positions to Try If You Want to Make Sex Last Longer

Illustration by: JENNY YUEN/CANDACE NAPIER

More from مرد روز
کلید شادی بشر: لازم نیست همیشه شاد باشیم
در طی بیش از دو دهه گذشته، شکل گیری و گسترش «...
Read More