چهار اشتباه در شروع بدنسازی


اشتباه اول – هر روز فقط به یک قسمت خاص بدن تمرین دادن

یک درک عمومی بین تازه کاران وجود دارد که اگر در طی مثلا ۵ باری که در هفته ورزش می کنند اگر هر روز روی یک ماهیچه از بدن نظیر بازوها تمرکز کنند در طول هفته چند ماهیچه مشخص را ورزیده کرده اند..

اما بدن برای بیرون آمدن از وضعیتی که در طی زندگی دچارش شده باید مرز تحمل استقامت و فشار بر بسیاری از ماهیچه های بدن را بیشتر از یکبار در هفته بشکند.

برای همین بهتر است هر روز بخشی از ماهیچه های بدن را با تعداد و قدرت ممکن، ورزیده سازید. یک روز همه شانه، بازو و سینه و یک روز پایین تنه و پاها و روز سوم …

اشتباه دوم – تغییر مداوم انواع تمرین ها

برای به دست اوردن قدرت بهتر است تمرینات مربوط به مرکز ثقل بدن را حداقل دو بار در هفته تکرار کنید تا افزایش قدرت و استقامت در آنها ایجاد شود. ماهیچه های بدن به مرور به تمرینی که بر آنها تحمیل می شود حساسیت بیشتر نشان می دهند.

ماهیچه ها عملا با نوع تمرین های ثابت صدمه می بینند ولی وقفه یک روزه به آنها فرصت ترمیم و البته ساختن ماهیچه های جدید می دهد. پس نوع تمرین ها را بر ماهیچه های های بدن ( شانه ها، بازوها، سینه، شکم و پاها) تغییر ندهید.

اشتباه سوم – به تحمل و استقامت ماهیچه ها اهمیت ندادن

اگر منتظر تغییر آشکار بدن تان از طریق ایجاد ماهیچه های بیشتر هستید بهتر است با وزنه ها سنگین تر بین ۲ الی ۴ دفعه و هر دفعه حوالی ۱۲ بار آن را تمرین کنید.

اشتباه چهارم ـ استراحت نکردن در بین دفعات

وقتی روی یک ماهیچه مشخص قرار است چهار دفعه و هر بار مثلا ۲۰ بار تمرین را تکرار کنید بهتر است در فاصله بین دفعات یک الی ۲ دقیقه استراحت کنید. استراحت ها به شما اجازه می دهد در هر دفعه دوباره به سقف بیشترین تحمل و استقامت خود برسید.

4 Beginner Fitness Mistakes—and How to Avoid Them

More from مرد روز
فیلسوفی که می گوید مردن حق بشر نیست
استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد Julian Savulescu  معتقد است ما نباید به فکر...
Read More