گریز خارق العاده عنکبوت نر بعد از معاشقه، از ترس خورده شدن

عنکبوت نر بلافاصله بعد از جفتگیری با سرعت ۸۸ سانتیمتر در ثانیه فرار را بر قرار ترجیح می دهد وگرنه به شام عنکبوت ماده تبدیل خواهد شد.

فیلمبرداری با دوربین مخصوص نشان داد وی بعد از جهش و برای دور شدن هر چه بیشتر روی هم ۱۷۵ بار به دور خودش چرخیده است و یک ژیمناستیک بی نظیر برای بقا از خود بروز داده است.

دانشمندان توانستند ثبت کنند که هر عنکبوت نر به طور میانگین قادر است ۱۵۲ بار از ۱۵۵ دفعه سکس، جان سالم به در ببرد. یعنی نزدیک به ۲ درصد از عنکبوت های نر توسط ماده ها بعد از سکس خورده می شوند.

محقین معتقدند عنکبوت ماده این سیستم معاشقه را همواره انجام می دهد تا از کیفیت و توانایی عنکبوت نر مطمئن شود. عنکبوت نری که قادر به پرش سریع باشد قابلیت پدر شدن و تخمگذاری را خواهد داشت.

Watch These Male Spiders Jump Like Hell to Avoid Being Eaten After Sex

Male spiders can ‘catapult’ themselves away to avoid females eating them after mating

More from مرد روز
عکاس اتریشی: عکاسی از آدم با لباس، خود واقعی شان نیست
عکاس اتریشی گونتر آکلیتنر معتقد است آدمها وقتی لباس به تن دارند...
Read More