قدیمی ترین اجداد پستاندار بشر، نوعی موش است

جدیدترین دانش علمی بشر می گوید زمین حدود چهار و نیم میلیارد سال پیش شکل گرفت. عمر زمین هنوز یک میلیارد ساله نشده بود که مواد آلی سیاره ما در حین فعل و انفعالات شیمیایی تبدیل به پروتئین های شدند که شروع به سوخت و ساز و ساختن کپی از خود کردند. این پروتئین ها وقتی دارای یک غشا به دور خودشان شدند که به نوعی حس حفاظت از « خود» بود، حیات تک سلولی شکل گرفت.

در طی بیش از دو میلیارد سال بعد از پیدایش حیات، سیاره ما تا همین ۶۱۰ میلیون سال پیش، تغییر چندانی در بین تک سلولی پیش نیامد. به یکباره در دوره بسیار متغیر و شگرف انفجار کامبرین، که حدود ۱۰ میلیون سال طول کشید با پیدایشِ چند سلولی ها، شاهد تنوع بیکران انواع موجودات زنده در اقیانوس ها شدیم که کم کم به خشکی کشیده شد و بعد خزندگان پدیدار گشتند.

از حدود ۱۵۰ میلیون سال پیش، شاخه پستانداران از خزندگان جدا شد و توانست به خاطر شرایط اقلیمی آن دوره، فرصت افزایش وگسترش بر روی زمین را پیدا کند. پستانداران سه گونه شدند. تخم گذاران، کیسه داران و جفت جنین دارها.

پستاندارانی که سلول های تولید شیر داشتند و فرزندان شان درون کیسه جفت رشد می کردند  تبدیل به گروه اصلی شدند که حدود ۵ هزار نوع از آنها بوجود آمد. دو میلیون سال گذشته، دوران پر از  تنوع و تحول این نوع پستانداران بر روی زمین بوده است که ما انسانها هم جزوشان هستیم.

در آخرین کشفی که با یافتن دو دندانِ یک پستانداربا قدمت ۱۴۵ میلیون سال پیش صورت گرفت، دیرین شناسان موفق به شناسایی قدیمی ترین جد اولیه پستاندران شدند که عین ما انسانها فرزندشان از رحم مادر در حین تولد بیرون می آید.

دو دندان پیدا شده این پستاندار کوچک هم می توانست غذا را ببرد، خرد کند و بجود. پستانداری که از رسته موش ها بود و در بیشه ها و زیر دست و پای دایناسورها به نوزادی که  وضع حمل کرده بود شیر می داد.

دیرین شناس متخصص موش های اولیه، دکتر  Steve Sweetman بعد از بررسی دندانها گفته است که فرسودگی دندان های پیدا شده نشان می دهد که این جد پستاندار ما عمر زیادی می کرده است.

 

 

Humanity’s Earliest-Known Ancestors Have Been Discovered in Southern England

پستانداران در ویکیپیدیا

 

 

More from مرد روز
هفت عکس هفته – هفت زیبایی زنانه
مردان به تصاویر زیبا و بی نقص زنان زل می زنند چون...
Read More