مراسم عروسی مشرک‌ها

پی‌گِن یا مشرک‌های این دور و زمانه یا افرادی هستند که خدایان و بت هایی را می پرستند که قبل از  مسیحیت وجود داشتند یا مشرکانی که اعتقادی به مذهب و بخصوص سه دین ابراهیمی ( یهودیت، مسیحیت و اسلام) ندارند.

لقب پی گِن دادن به بخشی از اروپایی ها که مسیحی نشدند خیلی شبیه لقب «گبر » است که مسلمانان عرب به ایرانیان می دادند.

پی‌گِن ها یا مشرکین معتقدند همه چیز در سیاره ما از ۵ عنصر تشکیل شده است. آب و اتش و زمین هوا، چهار عنصری مادی هستند و عنصر پنجم اثیر می باشد که هویت معنوی دارد و باعث پیوند چهار عنصر اصلی می گردد.

مراسم عروسی پی‌گِن ها نوعی پیوند ساده زناشویی است اما زوج ها می بایست هر سال عهدشان را تمدید کنند اگر می خواهند با هم باشند.

بستن دست زوج به همدیگر و حتی پریدن از آتش و جارو، جزو برنامه های اصلی عروسی شان است. ریشه باستانی  پیگن ها به دوران یونان و رم باستان می رسد و پرستش آنواع خدایان از جمله الهه گل یا الهه زمین که سمبل باروری و کشاورزی است.

More from مرد روز
عکاسی از یک دختر در خانه‌اش
مجله عکس و مد و فرهنگ « سی هدز» توسط دو خواهر...
Read More