منجمد کردن مصدوم در حال مرگ برای جراحی اضطراری

getty images

دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند شیوه از جراحی ابداع کرده است که می تواند حدود ۲ ساعت فرصت مداوای ضروری برای مجروحانی که عملا شانسی برای زنده بودن ندارند ایجاد کند.

سرپرست این تیم جراحی می گوید بخش های اضطراری در همه بیمارستانهای جهان تقریبا هر روز شاهد مرگ افراد جوانی هستند که یا با گلوله یا با چاقو یا یک ضربه شدید ناگهانی، قلب شان از کار افتاده است و فقط به خاطر چند دقیقه دیر رسیدن به بیمارستان فوت کرده اند.

این تیم پزشکی با پایین آوردن ناگهانی حرارت بدن از طریق ماده ایی که به درون رگ فرد مجروح در حال مرگ تزریق می شود، باعث منجمد شدن همه فعالیت های سلولی بدنش می شوند. با این کار بدن انسان تقریبا هیچ کاری نمی کند که احتیاج به اکسیژن داشته باشد که نبودن آن باعث مرگ اعضای اصلی بدن و بخصوص مغز شود.

در آزمایشات تجربی قبلی، این تیم توانست بدن یک موجود زنده را تا حدود سه ساعت در حالت انجماد نگه دارند و در فرصت ایجاد شده صدمات شدیدی که به قلب یا جوارح ایجاد شده است را ترمیم یا تعویض کنند.

بدن فرد مصدوم به آرامی بعد از دو ساعت از حالت انجماد در می آید و فعالیت های سلولی « میتوکوندریا» را آغاز می کند و نیازش به اکسیژن شروع می شود. دو ساعتی که جراحان فرصت دارند جراحت مرگبار قلب مجروح را تا حد ممکن ترمیم کنند.

این تیم با مجوز استاندارد پزشکی امریکا به حداقل یک عمل جراحی بعد از انجماد در بدن اشاره کرده است. نکته مهم این است که این روش برای شرایط شدیدا اضطراری فقط بر روی افرادی صورت می گیرد که هیچ شانسی برای زنده ماندن ندارند.

تحول و تسلط هر چه بیشتر بر این شیوه جراحی متکی بر انجماد بدن، می تواند در آینده نزدیک جان هزاران نفر را که در تصادفات شدید یا نزاع های خیابانی و حتی جنگها باید از دست بدهند نجات خواهد داد.

گسترش این شیوه جراحی یعدها می تواند به افرادی که دچار سکته مغزی و سکته قلبی مرگبار می شوند نیز کمک کند..

 

Humans placed in suspended animation for the first time

Read more: https://www.newscientist.com/article/2224004-exclusive-humans-placed-in-suspended-animation-for-the-first-time/#ixzz667EbMHFX

More from مرد روز
کلاغ‌های رفتگر در یک پارک فرانسوی
استفاده از روش تحقیق  توام با پاداش را در باره بسیاری از...
Read More