آیا مدام مشغول سرزنش خود هستید

بعضی از ما انسانها هر روز مشغول شماتت، زخم زبان و سرکوفت خود هستیم. عملی که به هر حال باعث می شود کمی احساس آرامش کنیم.

ما فکر می کنیم با شماتت و سرکوفت مداوم خود، حالت روحی و روانی فراهم می کنیم که قضاوت دیگران را نادیده بگیریم ما اگر قبل از دیگران به خودمان بگوییم که « آدم بدی هستم» یا « بی مسولیت هستم» یا « آدم بازنده ایی هستم» و « آدم دوست داشتنی نیستم» و … باعث می شود از قضاوت دیگران رنج کمتری ببریم.

کاش این حقیقت را در نظر بگیریم که قضاوت منفی از خودمان منبع اصلی ترس، خشم، تشویش و حتی افسردگی است که وجودمان را احاطه کرده است.

سرزنش و تحقیر می خواهد رنجی که می بریم را مصون بسازد. ما فکر می کنیم قضاوت منفی از خودمان به ما انگیزه و انرژی برای رفتار بهتر و پشتکار ببیشتر فراهم می کند. به خودمان می قبولانیم که می خواهیم آدم موفق و دوست داشتنی باشیم.

اما سرزنش و فضاوت منفی فقط یک عادت دفاعی می شود و عملا نیازی به تغییر یا تلاش واقعی برای تصحیح در خود نمی بینیم. هر بار خیلی راحت خودمان را فقط سرزنش می کنیم.

انتقاد مداوم از خودمان در حقیقت نوعی فرار از وضعیتی است که داریم. سرزنش مداوم، سایه تشویش و استرس را روی ما می اندازد. طوری که عملا زمینگیر و فلج می شویم و خود را لایق همه ضعف هایی می یابیم که به خودمان نسبت می دهیم.

راه بیرون رفت از این بن بست:

سعی کنیم بفهمیم که پشت این همه سرزنش خود مجموعه ایی از حس ترس، تشویش، خشم و یا افسردگی و شاید شرم انباشته شده است. در قدم بعدی وقتی که دوباره مشغول حمله به شخصیت و تلاش و رفتار خودمان می شویم کمی درنگ کنیم و از خودمان بپرسیم « آیا واقعا مستحق این سرزنش یا این تحقیر به شخصیت خودم هستم؟»

اگر صد در صد مطمئن نیستید که لایق همه سرزنش ها و توبیخ ها و شماتت هایی که بار خود می کنید هستید که هر روز پس سعی کنید این عادت را کمتر مرتکب شوید.

سرزنش خود یک عادت دفاعی است و مثل هر اعتیادی با خودش آرامش های کوتاه تولید می کند. وقتی مرور دست از سرزنش خود برداریم فرصت برای آرامش واقعی ذره ذره بیشتر می شود. در مفیدترین حالت بهتر است از مشاوره متخصصین نیز استفاده کنیم.

Are You Addicted To Self-Judgment 

Join Dr. Margaret Paul for her 30-Day at-home Course: “Love Yourself: An Inner Bonding Experience to Heal Anxiety, Depression, Shame, Addictions and Relationships.”

More from ماهان طباطبایی
مردان موفق ولی تنها
از یک نظر، طبیعی است که مردان موفق، تنهاتر از بقیه باشند...
Read More