روشهای بهتر برای قدم زدن

کتاب سرگرم کننده و متکی به تحقیقات علمی « ۵۲ روش قدم زدن» دارد می گوید قدم زدن با وجود اینکه حرکت ورزشی یا تمرین جسمی قابل ملاحظه ایی نیست ولی تاثیر آن بر کاهش وزن، دیابت، فشار خون، کلسترول و سلامت روانی، بنیانی است.

حالا که ایده ۱۰ هزار قدم روزانه در همه جا مورد استقبال قرار گرفته است بد نیست نگاهی داشته باشیم به روش های بهتر قدم زدن:

۱- اگر آدم بدخوابی هستید سعی کنید حداقل ۱۰ دقیقه در همان ساعت اول بیدار شدن صبحگاهی قدم بزنید. چون شبها قبل از خواب، بدن تان به خوبی یادشان می آید که حداقل ۱۵ ساعت از بیدار شدنی که مثل شیپور بیدار باش بود گذشته است.

۲- محققین متوجه شده اند در شب های مهتابی در مجموع بدن ما حدود ۲۰ دقیقه دیرتر می خوابد. اجداد ما در شبهای روشن، هشیار و در جستجوی شکار بودند. قدم زدنهای شبانه زیر نور ماه فرصت خوبی برای این بیداری اضافی است.

۳- قدم زدن در هوایی که رطوبت در آن می شکند یا پخش می شود مفیدتر خواهد بود. نظیر قدم زدن در اطراف آبشار، رودخانه و ساحل… آگر هیچکدام از اینها در محیط تان نبود سعی کنید زیر باران ملایم یا در اطراف فواره های مصنوعی قدم بزنید.

۴- تحقیقات نشان داده است تاثیر قدم زدن در پارک های و محلات پر درخت به اندازه داروهای خواب آور موثر هستند.

۵- در حین قدم زدن اگر متوجه تکرار نشانه های قابل روئیت باشید نظیر مشاهده یک نوع خاص از درخت، تپه های مشابه، حتی ساختمانها و تیرهای برق، باعث حس آرامش می شوند. ما از دوران کودی از حس امنیت بیشتری برخوردار می شویم وقتی بازی، قصه و برنامه تلویزیونی مشابه برای ما تکرار شوند. این تکرارها نشان های ظریفی برای تثبیت موقعیت روحی هستند.

بشر همیشه راه می رفته است ولی شانس و موقعیت راه رفتن در زندگی معاصر مدام کاهش می یابد. قدم زدن یک بازگشت اصولی و سالم به طبیعت وجودی ما است.

What is the healthiest way to walk?

 52 Ways to Walk: The Surprising Science of Walking for Wellness and Joy, One Week at a Time.

More from مرد روز
روزگار سختی درست کرده اند. جوانمردان کمک کنید
روزگار ناجوانمردانه ایی در میهن ساخته شده است. خوب می شود اگر...
Read More