پنج شگرد ساده روانشناسی در زندگی روزمره

می گویند تقریبا هیچکدام ما انسانها، اختیاری آگاهانه برای تصمیم گیری های مان نداریم چون مغز ما به کمک تعصبات یا تاثیرات روانشناختی، قبل از اینکه بتوانیم در باره یک موضوع فکر کنیم یا نظر دهیم تصمیمش را گرفته است.

این روزها شرکت های تبلیغاتی، سیاستمداران و حتی دوستان و آشنایان ما از شگردهای روانشناسی استفاده می کنند تا ما ناخودآگاه تصمیمی که آنها دوست دارند را انتخاب کنیم.


۱- آشتی جویی غذا

روانشناسان پی بردند که اگر درون یک کشمکش و یا حتی نزاع، یک نفر برای خودش مشغول خوردن تکه ایی شیرینی یا غذا شود نزاع کنندگان دست از تندخویی نسبت به هم می کشند

۲- نزدیک دشمن تان بنشینید

وقتی وارد جمعی می شوید که می دانید یک نفر اصلا از شما خوشش نمیاید و حتما با شما با پرخاش حرف خواهد زد خیلی نزدیک به او بنشینید. اولا که نزدیکی بیش از حد به وی اجازه مانور و حرکات راحت بدن نمی دهد. دوما که نزدیک شما نشستن به او احساس ملایمتری می دهد که از شدت هیجان یا نفرتش می کاهد.

۳- وقتی خسته اند

اگر می خواهید از دوست یا همکارتان بخواهید کاری برای تان انجام دهند سعی کنید آن را در پایان روز مطرح کنید. به نظر می رسد وقتی خسته ایم دقت تصمیم گیری مان کاهش می یابد و محاسبه درستی از درخواست یا وظیفه ایی که به ما محول می شود نداریم.


۴ – از فردی که از دست شما عصبانی است یک خواهش کوچک بکنید

مطمئن هستید که به خاطر اشتباهی که کردید یا خصومتی که یک نفر به شما دارد ممکن است مورد خشم و غضبش قرار بگیرید. ساده ترین روش کاهش ناراحتی وی، درخواست یک خواهش بسیار کوچک است که خیلی ساده و قابل اچرا است مثل درخواست یک خودکار برای یادداشت یا سوالی نظیر اینکه ایا دندانساز خوب می شناسید یا …

فرد روبرو چون نباید انرژی خاصی برای درخواست شما بگذارد آن را انجام می دهد. با آن کار بلافاصله سپر خشم و عکس العملی که پیش خودش تنطیم کرده بود به شدت کاسته می شود.

۵ – توصیه پدرم

دفعه بعد اگر لازم دیدید مشورتی را مطرح کنید که جلوی تصمیم بد یک دوست یا عزیز را می گیرد به او بگویید این توصیه پدرم را بگذار برایت تکرار کنم و بعد نظر خودتان را عنوان کنید. آدمها به طور طبیعی احترام بیشتری به نصایح افراد مسن نشان می دهند.


Psychological Tricks to Use in Everyday Life

psychological tricks to get people to do what you want

flickr / Hugo Bernard

More from مرد روز
کاریکاتور روز – تمرین تفکر
بعضی کاریکاتورها تکلیف مخاطب شان را معین نمی کنند. انگار فقط می...
Read More