کاش می‌گذاشتند زندگی کنیم

همه چی داریم. فرهنگ غنی، جشن‌های زیبا. کشور ثروتمند و چهارفصل با زمین های حاصلخیز و روزی رسان. مردم مهربان و دست و دلباز… کاش می‌گذاشتند زندگی کنیم.

سال نو مبارک

More from ابراهیم تدین
ﻃﻼﻫﺎﯼ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺭفت، ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺁﺏ ﺑﺎﺭﯾﮑﻪ ﯾﺎﺭﺍنه
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺑﺎ ﺍﻭﺱ ﻓﺮﺷﯿﺪ. بنای قابلی بود و سرش خیلی شلوغ...
Read More