کاش می‌گذاشتند زندگی کنیم

همه چی داریم. فرهنگ غنی، جشن‌های زیبا. کشور ثروتمند و چهارفصل با زمین های حاصلخیز و روزی رسان. مردم مهربان و دست و دلباز… کاش می‌گذاشتند زندگی کنیم.

سال نو مبارک

More from ابراهیم تدین
بیشه‌ها هستند اما دریغ از یک گراز
خارج از سلیقه و طبعی که همه ما برای انواع غذا و...
Read More