کاش می‌گذاشتند زندگی کنیم

همه چی داریم. فرهنگ غنی، جشن‌های زیبا. کشور ثروتمند و چهارفصل با زمین های حاصلخیز و روزی رسان. مردم مهربان و دست و دلباز… کاش می‌گذاشتند زندگی کنیم.

سال نو مبارک

More from ابراهیم تدین
داستان «میر شکار» – ۷
بالاخره آمد. صدای کشیده شدن پنجه های تیز و بلندش را روی...
Read More