ننه، خودم تا آخر عمر نوکرتم

تو سرما داشت با مادرش میوه می‌فروخت.
گفتم سخت نیست مادرت رو با خودت همه جا می‌بری؟
گفت برادر و خواهرم ول کردن و رفتن، گفتم ننه خودم یه تنه تا آخر عمر نوکرتم؛
الانم نمی‌زارم یه لحظه ازم جدا بشه …

More from مرد روز
هشت عکس هفته
مراسم « غم های مریم مقدس» – ایتالیا Andrea Alfano – Italy –Stabat...
Read More