جوانمردان ایرانی، مراقب تنگدستی روزافزون سالمندان باشید

کشور حالش خوب نیست. حتی آدم های دست به دهن، زرنگ، تحصیلکرده و سخت کوش هم دارند کم می آورند. حتما بسیاری از شما هم کمربندها را سفت کرده اید و همان وضعیت نسبی چند سال پیش را ندارید.

رنج و درماندگی محدود به فقر غذایی یا بیخانمانی نیست. میلیونها ایرانی سالمند تنها و بی یاور وجود دارند.

خیلی از سالمندان واقعا هیچکس را ندارند. آنها را به دکتر و درمانگاه ببرید. آنها حتی عاجز از تعویض لامپ سوخته خانه شان را هستند. آدمی دور و برشان نیست که پیگیر قطع برق و آب محل سکونت شان باشند. شما می توانید به صدها نوع مختلف به سالمندان کمک کنید.

حتی اگر به هیچ وجه قدرت حمایت مالی از سالمندان را ندارید ولی جان جوان، همت و بدن سالم تان که هست. وقت تان را برای شان بگذارید. پیگیر دوا و درمان شان باشید. توجه و مهرتان را تقدیم کنید.

ایران امروز، بیشتر از همیشه نیازمند جوانمردی شما است. هزاران سالمند در اطراف شما در سکوت، فقر و بی توجهی و یاس را تحمل می کنند. بسیاری از آنها آنقدر نجیب و با وقار هستند که نمی گذارند درماندگی شان دیده شود.

مسن بودن در این وضعیت که هر روز بدتر هم می شود، خودش یک درد بزرگ است. در حد امکان مواظب تنگدستان وطن باشید.

Photo by James Barr on Unsplash

More from مرد روز
درخواست رفراندوم قبل از شروع فاجعه
با تمام وجود همراه با اعتراضات گسترده در میهن هستیم ولی در...
Read More