کاریکاتور روز – در طلب عشق

توصیه ما این است که از عشق نترسید. نگران شکسته شدن قلب خود هم نباشید. قلب باید بشکند، بارها و بارها…

روز عاشقان مبارک

Emre Yılmaz

More from مرد روز
دو خاطره برلینی
آن سال‌های اول یک روز توی برلین داشتیم با دوستی می‌رفتیم جایی...
Read More