منشا حیات در گرد و غبار فضایی وجود داشت

علمی‌ترین نظریه آغاز حیات بر روی زمین می‌گوید حدود ۴ میلیارد سال پیوستن اولین ترکیبات شیمیایی درون یک محوطه جوشان منجر به شکل گیری ملکول‌های پروتئین شده است.

تحقیقات دانشمندان آلمانی نشان داده است مقدمات اولیه حیات در گرد و غبار فضایی وجود دارند. آنها عنوان کردند که یک واحد اولیه و کوچکتر از پروتئين به نام « پپتاید » در محوطه بسیار سرد گرد و غبار فضایی، ایجاد می شود. ترکیبی که بعد از فرود آمدن بر روی زمین تکمیل شد.

دانشمندان آلمانی این نظریه برای اثبات نظرشان یک محوطه خلا مشابه فضای بیرون از جو زمین ساختند و آن را در حد منهای ۲۶۳ درجه سرد کردند و مشاهده کردند که ترکیب ذرات گرد و غبار فضایی به ایجاد ماده پیش پروتئین «پپتاید» منجر شد.

به عبارتی درون ابرهای تشکیل شده از گرد و غبار معلق در فضا، پپتایدها وجود داشتند و وقتی وارد زمین شدند شکل کاملتری به خود گرفتند و ملکول های اولیه پروتئینی به وجود آمد.

اگر این اتفاق در تحقیقات بعدی دقیق تر مورد بررسی و تایید تجربی قرار بگیرد وجود حیات در کهکشان ما و همه جهان را محتمل تر می سازد.

A Building Block of Life May Have Formed in Cosmic Dust Clouds Before Reaching Earth

https://www.uni-jena.de/en/220210-astro-peptide

The research has been published in Nature Astronomy.

image sourc

(Mark Garlick/Science Photo Library/Getty Images)SPACE

More from مرد روز
توالت عمومی قابل روئیت
توالت عمومی قابل روئیت
Read More