چرا اکثریت جوامع زمین به سمت لغو اعدام می روند؟

بزرگترین دلیل برای حمایت از اعدام این است که خانواده قربانیان باید به هر شکل ممکن انتقام قربانی را بگیرند. دومین دلیل این است که اعدام مجرمین، بقیه مجرمین را از تکرار جنایت می ترساند. سومین دلیل این است که بعضی جانیان خطرناک و اصلاح ناپذیرند و تنها راه امنیت اجتماع، کشتن آنها است.

با همین بهانه ها در طی هزاران سال گذشته، اعدام و قطع دست و کور کردن وجود داشته است.

درست است که بسیاری از مجرمین به دلایل روانی و تربیتی قادر به تصحیح رفتارشان نیستند. آنها می توانند یک فروشنده هروئین یا تجاوزگر کودکان یا قاتل یا حتی یک دزد ساده باشند.

اما واقعیت این است که اکثریت مجرمین زندانهای سیاره ما اصلاح پذیر هستند.

حکم اعدام، قربانی اصلی اش هم اکثریت جانیان اصلاح پذیر و حتی بیگناهان هستند.

کشتن انسان توسط حکومت و قانون، یعنی می توان یک انسان را به دلایلی به قتل رساند.

این پیامی است که فرهنگ عمومی با به دار کشیدن هر انسان دارد درون جامعه تجویز می کند.

تربیت عمومی در سرزمین اعدام ها به مردم آن جامعه مستقیم و تلویحا می گوید اگر ناگزیری دادید اجازه گرفتن حق حیات یک نفر دیگر را دارید.

اغلب مردم سیاره زمین پذیرفتند که حق حیات یک حق حقوق بشری است.

لغو اعدام در بیش از ۱۱۰ کشور سیاره ما دارد این حقیقت را تبلیغ می کند که هیچکس به هیچ دلیل حق کشتن انسانها را ندارد. هیچ دلیل قانونی سنتی و مذهبی و اقتصادی نباید حکم مرگ به انسان دهد.

لغو اعدام مزایا و فرخندگی اش هزاران برابر بیشتر از استثناهایی است که خطای انسان جنایتکار اصلاح ناپذیر، در جامعه یجاد می کند.

امریکا در بعضی استان هایش که معمولا مدیران سنتی دارد اعدام وجود دارد ولی به خاطر فشار اجتماعی، تعداد اعدام هایی که در کل امریکا صورت می گیرد زیر ۲۰ نفر است و آمار نشان می دهد که مدام در حال کاهش است.

دو سوم جوامع سیاره ما اعدام را لغو کرده اند. از میان بقیه نیز بخش قابل توجهی آن را به حداقل رسانده اند. متاسفانه بیشترین اعدام ها در کشورهای عربستان، جمهوری اسلامی، چین و کشورهای با حکومت استبدادی صورت می گیرد.


https://deathpenaltyinfo.org/stories/states-with-no-death-penalty-share-lower-homicide-rates

https://deathpenaltyinfo.org/stories/states-with-no-death-penalty-share-lower-homicide-rates
https://www.aclu.org/other/death-penalty-questions-and-answers

https://interaksyon.philstar.com/politics-issues/2019/03/13/145672/evidence-shows-death-penalty-does-not-deter-crime-yet-politicians-still-call-for-it/

https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/canadas-successful-experience-abolition-death-penalty

https://storymaps.arcgis.com/stories/c2bb4789e9dd4deca5d69a1f2f748aab


https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_by_country

More from مرد روز
سه آزمایش ساده برای شناخت سلامت جسمی
همه ما در دوره های مختلف زندگی و به دلایل مختلف رو...
Read More