کاریکاتورهایی برای شروع ۲۰۲۲

امید

سال نو میلادی مثل همیشه همراه است با تلاش مداوم انسانها برای افزایش بهروز عمومی…

پایان کرونا؟
دعا برای زمین
گذر عمر
تغییر جدید

https://cartoonmovement.com/

More from مرد روز
کاریکاتور روز – انتخابات
نتیجه انتخابات آنقدر قدرتمند است که از هزار راه ممکن جلوی ایجاد...
Read More