عکاسی از آدم و حوا و هویت دوران سپری شده امریکا

ریچارد روتمن حدود ۱۰ سال از زندگی حرفه اش را صرف به تصویر کشیدن مردم و طبیعت یک شهر بسیار کوچک امریکایی کرد. عکس «آدم و حوا» در شهر بسیار کوچکی در ایالت کلرادو از یک زوج واقعی گرفته شد که در بخش قبرستان زندانیان شهر ایستاده اند. شهری که به نظر او نماینده دوره سپری شده از معصومیت و سادگی زندگی امریکایی است.

ریچارد روتمن عکاس بسیار معروفی است و آثارش در گالری موزه هنرهای معاصر امریکا و فرانسه به طور ثابت نصب هستند.

Light work

www.richardrothman.com

More from مرد روز
عکاس لخت در نیویورک
Erica Simone عکاس نیویورکی تصمیم گرفت تا یک  روز تمام لخت در...
Read More