تولدت برای ایران مبارک بود

به دور از زنده باد و مرده بادهای همیشگی، به جای هیجان و تعصب برای دفاع از نیت ها، به نتیجه بنگریم.

More from مرد روز
کاریکاتور روز – شراب
فرانسوی ها حدود 5 میلیارد بطری شراب در سال تهیه می کنند...
Read More