دیواری از تُنگ شراب

دیواری از تنگ شراب بین دو خانه در یکی از محلات غرب تورونتو

Image by Saide Kardar
Toronto

Written By
More from Saide Kardar
فیلمی در باره جنایت سقوط هواپیمای اوکرائینی پرواز ۷۵۲
حامد اسماعيليون نويسنده و دندانپزشك شناخته شده ايرانى ساكن كانادا كه همسر...
Read More