دیواری از تُنگ شراب

دیواری از تنگ شراب بین دو خانه در یکی از محلات غرب تورونتو

Image by Saide Kardar
Toronto

Written By
More from Saide Kardar
سریال‌های تلویزیونی برای دوران کرونا – Rake
۱- اکثر سریالها خیلی خوب شروع می شوند ولی معمولا در پایان،...
Read More