انگشتر ضد خیانت

889730-6-20120627150858

newser.com می نویسد حلقه ازدواجی به بازار ارائه شده است که فرصت از دست در آوردن انگشتر را از آدم متاهل می گیرد. با به دست کردن این انگشتر، کلمه «متاهل» که از قبل در لایه زیری انگشتر حک شده بعد از در آوردن انگشتر همچنان رد خود را برجای می گذارد.

thبی تردید، برای سازندگان کالاهای این گونه، محرز شده است که نیاز به آنها در جامعه معاصر حس می شود و بی دلیل گدار به آب نمی زنند. اجازه دهید اکتفا کنیم به درج خبر و اینکه چرا باید چنین هدیه ایی برای پیوند زناشویی درست شود، پیوندی که قرارش در آسمانها و دل ها بسته می شود را به وقت دیگر موکول کنیم.

 

http://www.newser.com/story/149034/anti-adultery-ring-it-imprints-

More from سعید داورپناه
پانک بودن در سرزمین مانک ها
عکاس آلمانی ساندرا هوین با گزارش مصور در باره مسابقه بوکس کودکان...
Read More