اکثریت اسرائیلی ها رژیم آپارتاید می خواهند

به گفته روزنامه سراسری هاآرتص، نتیجه سنجشی که بر اساس مصاحبه با اسرائیلی ها با پشتیبانی « New Israel Fund»صورت گرفته است نشان می دهد که:

69 درصد اسرائیلی ها معتقدند اگر West Bank ضمیمه اسرائیل شود نباید به عربها حق رای داد.

59 درصد اسرائیلی ها خواهان تقدم شان برای کاریابی در مراکز دولتی هستند.

42 درصد اسرائیلی ها نمی خواهند در یک ساختمان مسکونی زندگی کنند که عربها هستند.

یک سوم اسرائیلی ها معتقدند عرب های کشور نباید حق رای داشته باشند.

42 درصد نمی خواهند فرزندان شان با عربها همکلاس باشند.

[imagebrowser id=49 template=marderooz]

 

 

Survey: Most Israeli Jews would support apartheid regime in Israel

http://www.haaretz.com/news/national/survey-most-israeli-jews-would-support-apartheid-regime-in-israel.premium-1.471644

Poll: Israelis Support Ethnic Cleansing, Annexation and Apartheid State

http://www.globalresearch.ca/israelis-support-ethnic-cleansing-annexation-and-apartheid-state/5309661

More from مرد روز
هنرِ گفتگو
چه بخواهیم یا نخواهیم در این این روزهای کرونایی وقت بیشتری داریم. ...
Read More