فرق نمیکنه پسرعمو باشه یا پسردایی یا پسرخاله به هر حال …

More from مرد روز

سیزده سال پیش «هیچ‌کس» از ایران کنونی گفت

خدا بيدار شو/ يه آشغال باهات حرف داره/ نکنه تو هم به...
بیشتر بخوان