دوچرخه سواران معترض و لخت

naked bike ride

از سال 2004 نقشهِ نوعی اعتراض عمومی به مصرف بنزین و افزایش ناخوشایند ماشین های شخصی در شهرها کشیده شد. اعتراضی که خود را در مجموعه « دوچرخه سواری لخت دنیا» و کارناوال شان در ماه تیر ( ژوئن) متحد ساخت. در همان سال، در اولین دوچرخه سواری لخت و اعتراضی، 28 شهر از 10 کشور جهان شرکت داشتند که این رقم به 74 شهر از 17 کشور جهان سرایت کرد.

http://www.blogto.com/city/2013/06/30

06152013-nakedbikeride2048-15_jpg_2184x1365_q95_up

06152013-nakedbikeride2048-32-ed_jpg_2184x1365_q95_up

World Naked Bike Ride 2006, San Francisco

World Naked Bike Ride

06152013-nakedbikeride2048-40_jpg_2184x1365_q95_up

World Naked Bike Ride - London 2009

World_Naked_Bike_Ride_-_London_2009_-_2

 

 

More from مرد روز
جدول آمار سکس در امریکا
آمار فعالیت های جنسی آمریکایی ها: گرد آورنده  مرکز ملی آمار بهزیستی...
Read More