فیلم جدید اصغر فرهادی و شگرد موفق همیشگی


فيلم اصغر فرهادى «قهرمان» برنده جايزه ويژه داوران جشنواره كن فرانسه در فستیوال تورونتو نیز به نمایش در آمد.

در مقام مقايسه، اين فيلم يكى از بهترين كارهاى اوست ولى همچنان از تحسين شده ترين كار او يعنى «جدائى نادر از سیمین» عقب تر مى ايستد. به نظر می رسد اصغر فرهادی بعد از قريب ده سال و ساخت سه فيلم ديگر، هنوز همان شگردهاى موفق خودش را دنبال ميكند.

او یکبار دیگر در فیلم « قهرمان» با استادی تمام توانست از جزئى ترين حوادث روزمره زندگى اقشار متوسط جامعه، هولناكترين تراژدى ها را بيافريند و تماشاگر حتى سخت پسند را هم راضى به خانه بفرستد.

داستان فیلم «قهرمان» در باره يك زندانى مالى است كه پولى را در مرخصى پيدا كرده و به صاحبش برميگرداند. ابتدا همه اين كار او را تحسين ميكنند و از او قهرمان ميسازند ولى بعد از مدتى در نيت خير او شك مي كنند.

فیلمهای فرهادی توجه اش به پنهان كارى و دروغ هاى كوچك و جزئى در زندگی است كه دومينو وار ابعاد فاجعه بار پيدا ميكند و به بن بست وسرخوردگى مى انجامد.

او بار دیگر نشان داد که می تواند يك فيلمنامه مهندسى شده و بى نقص بسازد تا به اندازه كافى دلهره و کنجکاوی اخلاقی برای تماشاگران ایجاد کند.

فرهادى نمی خواهد جايش را در ميز بازى عوض كند و صندلى برنده را از دست بدهد. بايد به او حق داد كه همين شيوه فیلمسازی را ادامه دهد چون روى بُرد است.

https://digital.tiff.net/
More from مریم خرقه‌پوش
فیلمی در باره دادگاه جانیان حکومت دیکتاتوری
فيلم «آرژانتين ١٩٨٥» ساخته سانتياگو ميتره بازسازی داستان واقعى از برگزارى دادگاهى...
Read More