هر چه مسن‌تر می‌شویم حماقت عمدی‌مان بیشتر می شود

از دورانی که منطق و فلسفه در یونان باستان شکل جدی به خود گرفت از ارسطو شنیدیم که می گفت: « ذات انسان می طلبد که بیشتر بداند»

اما تحقیق جدید موسسه معتبر علمی آلمان نشان می دهد که بشر هر چه مسن تر می شود تشنگی اش برای کشف یا پیشبینی اتفاقات کمتر می شود.

در این تحقیق حدود دو هزار آلمانی ۲۱ ساله به بالا در برابر سوالاتی قرار گرفتند که مقدار توجه و انگیزه شان نسبت مسائل مختلف را اندازه گیری می کند.

برای این ۲ هزار نفر، ۱۳ نوع سناریو برای آینده شان در نظر گرفته شد و آنها می بایست بگویند آیا دانستن یا انجام آنها برای شان مهم هست یا خیر…

نتیجه سنجش ها و واکنشها گویای این حقیقت است که آدمها بعد از ۵۱ سالگی، هر چه مسن تر می شوند احساس خوبی نسبت به اتفاقات در پیش رو ندارند. برای همین ترجیح می دهند خود را به ندانستن و بی تفاوت بودن بزنند.

نکته جالب در نتیجه گیری های تیم تحقیقاتی این است که افراد به نسبت هر ده سال که مسن می شوند مقدار «نآآگاهی عمدی» نسبت به وقایع زندگی یا موقعیت شان بیشتر می شود. چون وجودشان توانایی کمتری برای تحمل و شنیدن اخبار ناگوار یا جدید دارد.

آدمها به مرور ترجیح می دهند موقعیت و حتی تعریف شان از زندگی در سنین ۵۱ سالگی به بعد دست نخورده بماند و دنبال بعضی جواب های جدی زندگی نگردند. راحت تر هستند که آرامش روحی شان را ثابت نگه دارند.https://digest.bps.org.uk/2021/08/19/older-people-are-more-likely-to-avoid-finding-out-information-like-genetic-disease-risk-or-spousal-infidelity/

– Age differences in deliberate ignorance

More from ماهان طباطبایی
نیچه: دنیا دیگر با قواعد خدا نمی چرخد
این روزها همه جا صحبت از فردریک نیچه است و بیشتر از...
Read More