جمعیت کنونی زمین، ۳۸ درصد احتمال دارد یک بیماری فراگیر دیگر را ببیند

دانشمندان یکی از دانشگاه های امریکا بر اساس آمار ثبت شده بیماری های واگیر مرگبار، متوجه شده اند در حال حاضر امکان ایجاد یک بیماری واگیر جدید، هر ساله ۲ درصد می باشد.

آمار بیماری های واگیر ثبت نشان می دهد که در طی ۴ قرن گذشته ۱۴۵ بیماری مسری فراگیر با مرگ و میر بالای ۱۰ هزار نفر ثبت شده است.

از آخرین واگیرهایی که همه می شناسیم می توان از طاعون سیاه اروپا، آنفلوانزای اسپانیا، ایدز و اِبولا و آنفلونزای انواع پرندگان نام برد.

محققین دانشگاه تحقیقاتی دوک در کارولینا که متخصص تاثیرات محیط زیست هستند معتقدند به دلایل بسیار، امکان ایجاد بیماری های فراگیر تشدید شده است.

رشد تصاعدی مبادلات و مسافرت های جهانی و افزایش مزارع عظیم تولید گوشت باعث شده است امکان اینکه بشر کنونی یک بیماری فراگیر دیگر را ببیند زیاد گردد.

در طی ۵۰ سال اخیر نمونه های انتقال بیماری های پرندگان و حیوانات به انسان (بخصوص در مزارع پرورش حیوانات)، افزایش دو برابری داشته است.

امکان بهره برداری از تجربیات مهمی که دانشمندان از بیماری کورونا به دست آورده اند تنها مورد خوشبین کننده در این گزارش تحقیقی است.

ساخت واکسن از طریق تکنولوژی جدیدتر و کاهش تلفات از طریق قرنطینه و افزایش بهداشت فردی جزو دستاوردهایی است که بشر از کرونا به ارث می برد.

Scientists Have Calculated The Probability of Another COVID-Level Pandemic Emerging

One Root Cause of Pandemics Few People Think About

More from مرد روز
هشت حالت عشقورزی به توصیه مجله زنانه
 مجله زنانه مری کلر به زنان توصیه می کند این حالت های عشقورزی...
Read More