هر چه مرد باشعورتر، زنش راضی‌تردورادور یک دوست مجرد می شناسم که هر از چندگاهی فرصت دیدار بین ما در یک جمع فراهم می شود. هیچوقت ندیدم با یک زن رابطه دوستی یا عاطفی یا زناشویی داشته باشد.

این بار هم که دیدمش به نظر تغییری نکرده بود. شوخی هایی که مطرح می کرد همانها بود که مدام می گفت. جمله همیشگی اش را هم دوباره تکرار کرد: « زن باید سفید و تپل و خوش اخلاق باشه. مرد زشت و کچل و بداخلاق»

حتما شوخی می کرد ولی به نظر من در کل، شخصیتش و رابطه اش با زن در همین حد و حدود شوخی ها است که بر زبان می اورد. تعریف او از زن واقعا فرق زیادی با زن روسپی و یا حتی عروسک جنسی بادکنکی ندارد. زن برای او فقط وسیله ایی برای تخلیه جنسی فوری و مکانیکی است.

این نوع مردان حتی اگر خوش هیکل و جذاب باشند چون اعتماد به نفس کافی ندارند ترجیح می دهند ته قطار بنشینند و نقش یک مرد خشن و کینه ایی را ایفا کنند.

اگر هم بروند دنبال یکی که خوش شان می آید چون به شخصیت و هویت مردانه شان اعتمادی ندارند با ماشین و خانه و پز شغل و تخصص شان قدم برمی دارند و طبیعتا زن هایی جذب شان می شود که دنبال پول و موقعیت شان هستند.

بعضی ها دنبال زنان توسری خورده و بدون اعتماد به نفس و اذیت شده می روند، زنانی که به اندازه خودشان بدبین و منفی هستند.Image source
https://unsplash.com/photos/n4ymhyyFY7A

Written By
More from ناشناس
عزاداری برای عشق از دست رفته، زمان می‌برد
روز دوازدهم: حتی یک تکه نان هم در خانه نمانده است. یخچال...
Read More