هر چه مرد باشعورتر، زنش راضی‌تر

این جمله رو از مادرم دارم. البته دهها سال از بزرگسالی ام سپری شد تا حقیقتا متوجه شوم. چون رسیدن به این شعور، زمان می خواهد.

من در مجموع ۱۱ زن در زندگی ام بودند. بخشی کوتاه مدت و تعدادی طولانی مدت… اما تجربه عشق و حتی دلشکستن هایی که نصیبم شد شانس بزرگ زندگی ام بوده است.

بگذارید در مسیر این شعوری که به مرور کسب کرده ام گریزی بزنم به نمونه ایی از یک نوع از مردان که دور و بر خودم کمابیش زیاد دیده ام. نوعی از مردانی که نخواستند و نتوانستند مهربانی و شعور و جذابیت افسونگر عشق زنان را در اکثر بزرگسالی شان تجربه کنند.

دورادور یک دوست مجرد می شناسم که هر از چندگاهی فرصت دیدار در یک جمع بین ما فراهم می شود. او مجردی است که در نقطه مقابل من قرار دارد. هیچوقت ندیدم با یک زن رابطه دوستی یا عاطفی یا زناشویی داشته باشد.

این بار هم که دیدمش می دانستم که ۵۰ ساله شده ولی از نظر حرف و نظر و شوخی هایی که می کرد کوچکترین تغییری نکرده بود. جوک همیشگی اش را هم دوباره تکرار کرد: « زن باید سفید و تپل و خوش اخلاق باشه. مرد زشت و کچل و بداخلاق»

حتما شوخی می کرد ولی به نظر من در کل، شخصیتش و رابطه اش با زن در همین حد و حدودها است. زن برای امثال این مرد واقعا فرق زیادی با زن کرایه ایی و حتی عروسک جنسی بادکنکی ندارد. زن برای این نوع مردان وسیله ایی برای تخلیه فوری و مکانیکی و بی احساس است.

شاید این مردان حدس می زنند از عهده یک زن جذاب که می داند چه می خواهد و چقدر می خواهد برنمی آیند. شاید تحمل نگرانی ناشی از حفظ مداوم این نوع زنان را ندارند. شاید خودشان را لایق یک زن جذاب قدرتمند نمی بینند.

این نوع مردان حتی اگر خوش هیکل و جذاب باشند چون اعتماد به نفس کافی ندارند ترجیح می دهند ته قطار بنشینند و نقش یک مرد زشت و بداخلاق و کچل را ایفا کنند.

اگر هم بروند دنبال یکی که خوش شان می آید چون از شخصیت و هویت مردانه شان مایه ایی ندارند که بگذارند با ماشین و خانه و پز شغل و تخصص شان قدم برمی دارند و طبیعتا زن هایی جذب شان می شود که دنبال پول و موقعیت شان هستند.

یا دنبال زنان توسری خورده و بدون اعتماد به نفس واذیت شده ایی شبیه خودشان می روند…. زنانی که به اندازه خودشان بدبین هستند به جنس مخالف … تجربه ایی که معمولا سریع و و تلخ تمام می شود.

ادامه دارد

Image source
https://unsplash.com/photos/n4ymhyyFY7A

Written By
More from ناشناس
من خدا نیستم، من هیرو هیتو، فقط امپراطورتان بودم. ببخشید
بعد از شکست و تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم؛ کشور به...
Read More