راز ناگفته مردان برای انتخاب زن مورد علاقه

یک راز اساسی و عمومی در بین مردان وجود دارد که تقریبا همیشه ناگفته می ماند. راز پنهانی که مدام مردان را وا می دارد دنبال نوع خاصی از زنان باشند.

مردان با زنانی دلبستگی پایدار ایجاد می کنند که کاری به کارشان نداشته باشد. مردان، زنانی را دوست دارند که دست از سرشان بردارند!

مردان علاقه شان به همسر یا شریک زندگی، بیشتر خواهد شد اگر فرصت تنها بودن و گذراندن اوقات بسیار شخصی از آنها گرفته نشود. مردان اگر حس کنند نباید همیشه درگیر زندگی زناشویی باشند عملا همسر و پدر خوبی خواهند بود.

این توقع و نیاز مردان در دنیای معاصر مهمتر و ضروری شده است. در قدیم و زندگی که نسل اندر نسل در روستا جریان داشت، راه و انتخاب دیگری جز ازدواج با دختر یکی از اقوام یا اهالی روستا وجود نداشت.

این روزها با گسترش رفت و آمد بین شهرها و حتی قاره ها، افزایش خواسته های شخصی و حتی حفظ حریم شخصی مهم شده است. مرد امروز همچنان یافتن همسر و شریک زندگی داشتن را طلب می کند ولی نه به قیمت باختن همه هویت و سلیقه شخصی اش.

باید این حقیقت را هم متذکر شد که زنان جوامع بشری هم تغییرات دنیا را می بینند و سلیقه و شعور و خواسته های شان گسترش یافته است. قراری نیست فقط مردان لحظات شخصی و نیازهای فردی داشته باشند. در حقیقت، بهتر است همه زوجها، حریم شخصی برای همدیگر قائل شوند.

Men Secretly Look For a Women Who Will do THIS

image source
https://www.newyorker.com/

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
شادی را می توان خرید ولی با خریدن زمان
بر اساس آخرین تحقیقی که برای یافتن شادی صورت گرفته است آدمها واقعا...
Read More