مردان معمولا به زنانی دل ‌می‌بندند که این ویژگی را دارند

معمولا اولین حدسی که به ذهن همه می رسد این است که مردان متوجه جذابیت زنان هستند. ولی علاقه مردان به زنان زیبا معمولا انگیزه مهم برای شروع آشنایی است.

مشاور دوستیابی بین زنان و مردان « ایوان کلی» معتقد است یک راز اساسی و عمومی در بین مردان وجود دارد که تقریبا همیشه ناگفته می ماند. راز پنهانی که مدام مردان را وا می دارد دنبال نوع خاصی از زنان باشند.

مردان و زنان بافت روانی شان برای انتخاب شریک زندگی فرق دارد برای همین دلایل شان هم فرق دارد. یکی از سوال های اساسی زنان این است که چرا مردان در شروع آشنایی بسیار مشتاق به نظر می رسند ولی به دلیل نامعلومی، رفتار و حس شان سرد می شود و کم کم رابطه را قطع می کنند.

زنانی که از این ماجرا متعجب هستند معمولا با دقت و توجه بسیار، سعی می کنند بفهمند چرا مردان چنین واکنش های نامحسوس را نشان می دهند. اما هر بار مردان جواب می دهند مشکلی نیست و همه چیز خوب است. واقعیت ولی به مرور آشکار می شود و نتیجه اش پایان رابطه است.

بسیاری از مردان دنبال یک نوع خاص از زنان هستند. آنها به طور ناخودآگاه دنبال یک ملاک و سنجش ناگفته در زنان هستند که معمولا به زبان نمی آورند.

مردان دلبستگی شان به زنانی پایدار می ماند که کاری به کارشان نداشته باشد. مردان دوست دارند اوقات تنهایی شخصی داشته باشند. مردان، زنانی را دوست دارند که دست از سرشان بردارند!

مردان طبیعتا تعهد و خانواده و همسر و فرزند را دوست دارند ولی دلبستگی شان به همسر یا شریک زندگی بیشتر خواهد بود اگر فرصت تنها بودن و گذراندن اوقات بسیار شخصی داشته باشند.

بله به نظر این توقع و و نیاز مردان یک درخواست نامربوط و غیرمنطقی است. ولی مگر زندگی ها و علائق و رفتارهای انسانها همیشه براساس منطق است؟

مردان قرار نیست در دنیای شخصی شان دنبال زنان دیگر باشند یا تصورات منفی و خلاف اخلاق انسانی در باره شان صورت بگیرد. مردان اگر حس کنند نباید همیشه درگیر زندگی زناشویی باشند عملا بر احساس همسر و پدر خوب بودن شان افزوده می شود.

مسابقه یا حق یکطرفه ایی هم وجود ندارد که فقط مردان لحظات شخصی و فردی نیاز دارند. همه زوجها بد نیست این حریم شخصی را برای همدیگر در نظر بگیرند.

Men Secretly Look For a Women Who Will do THIS

Photo by Keegan Houser on Unsplash

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
آخرین تحقیقات: آگاهی بعد از مرگ ادامه دارد
در طی یک دوره چهارساله، تیم تحقیقاتی دکتر متخصص اورژانس قلب Sam Parnia...
Read More