فقط کمتر از هفت درصد ژن بشر، منحصرا انسانی است


در مقاله ژورنال « پیشرفت های علمی» گروه کوچکی از ژن ها در درون مغز انسان شناسایی شده اند که هم جدید هستند و هم مختص انسان. به عبارتی فقط هفت درصد ژن های تشکیل دهنده بشر، منحصر و متفاوت از بقیه انسان سانان است.

دانشمندان ژنتیک با آنکه می دانند فقط حدود ۷ درصد ژن منحصر به فرد داریم ولی هنوز نمی دانند چه چیزی باعث می شود که رفتار انسانی داشته باشیم. برای همین به احتمال زیاد پسرعموی منقرض شده نژاد انسان یعنی نئاندرتالها با ۹۳ درصد اشتراک ژن، مثل بشر فکر می کرده اند.

بخش جدید ژن های انسانی قدمت شان بر می گردد به حدود ۶۰۰ هزار سال پیش در دوره ایی که شاخه انسانی از بخش نئاندرتال کاملا جدا گشته است. بار دوم در حدود ۲۰۰ هزار سال پیش بوده است.

محققین ژنتیک می گویند دلیل اینکه دو دوره جهش کوچک ژنتیک انسان صورت گرفته این است که ژن های انسان سانان منقرض شده از دسترس خارج شد و بشر به ناگزیر صاحب درصد کوچکی از ژن های جدید شد.

هر چه دانش ژنتیک بشر بیشتر شود و تشخیص کاملتری از ژن های نئاندرتال ها و دنیزیون ها در بدن انسان دست یابند دانشمندان می توانند ژن های منحصر به فرد انسانی بیشتری کشف کنند.

البته پیشرفت علم ژنتیک موجب می شود که ژن های باقی مانده از اجداد قدیمی را نیز بیشتر از پیش در انسان کنونی شناسایی شوند..

Only a tiny fraction of our DNA is uniquely human

An ancestral recombination graph of human, Neanderthal, and Denisovan genomes

Genetic tweaks built humans’ bigger brains

Europe’s oldest known humans mated with Neandertals surprisingly often

Cave art suggests Neandertals were ancient humans’ mental equals

More from ماهان طباطبایی
مایکروسافت: همه یک آدم ماشینی هوشمند خواهیم داشت
مایکروسافت پیشبینی کرده است که در آینده نزدیک، هر انسان یک آدم...
Read More