فقط کمتر از هفت درصد ژن بشر، منحصرا انسانی است

بخش بسیار کوچکی از دفترچه ژنتیک بشر مربوط به نوع انسان است. به عبارتی دقیقتر فقط بین ۱ تا هفت درصد ژن های تشکیل دهنده بشر، منحصر و متفاوت از بقیه انسان سانان است.

در مقاله علمی که در ژورنال « پیشرفت های علمی» منتشر شده است گروه کوچکی از ژن ها در درون مغز انسان شناسایی شده اند که مربوط به قابلیت های جدید مغز بشر است.

دانشمندان ژنتیک با آنکه می دانند مجموعه کوچکی از ژنها مخصوص ما است ولی هنوز نمی دانند چه چیزی واقعا و منحصرا باعث می شود که رفتار انسانی داشته باشیم. برای همین شاید دو پسرعموی منقرض شده نژاد انسان یعنی نئاندرتال و دنیزون مثل بشر فکر می کرده اند.

بخش متفاوت و جدید ژن های انسانی که شناسایی شده اند یک بار در حدود ۶۰۰ هزار سال پیش در مغز انسان به وجود آمده اند. دوره ایی که شاخه انسانی از بخش نئاندرتال کاملا جدا گشته است. بار دوم در حدود ۲۰۰ هزار سال پیش بوده است.

تئوری که پیرامون شکل گیری بخش کوچکی از ژن ها که مختص انسان هستند مطرح شده است می گوید ممکن است در طی دو دوره جهش کوچک ژنتیک انسان، شاید بخشی از ژن های انسان سانان قبلی در استخر ژنتیک انسان کاهش یافته اند یا در یک منطقه خاص گم شده یا از دست رفته و بشر به ناگزیر به درصد کوچکی از ژن های جدید دست یافته است.

هر چه دانش ژنتیک بشر بیشتر شود و تشخیص کاملتری از ژن های نئاندرتال ها و دنیزیون ها در بدن انسان دست یابند ممکن است ژن های منحصر به فرد انسان بیشتر کشف شود.

البته هر چه بیشتر از ژن‌های پسرعموهای منقرض شده بشر بدانیم این امکان وجود دارد که درصد ژن مخصوص انسان، کمتر از مقداری باشد که تا الان شناخته شده اند.

Only a tiny fraction of our DNA is uniquely human

An ancestral recombination graph of human, Neanderthal, and Denisovan genomes

Genetic tweaks built humans’ bigger brains

Europe’s oldest known humans mated with Neandertals surprisingly often

Cave art suggests Neandertals were ancient humans’ mental equals

More from ماهان طباطبایی
همجنسگراهای ایرانی در یک آلبوم
یکی از مجموعه کارهای عکاس ایرانی – سوئیسی Laurence Rasti در حقیقت...
Read More