اگه سیگار زیاد اذیتت نمیکنه شما بکش، من دیگه واقعا جا نداشتم

مخلص یک سال شد که سیگارو ترک کردم و نمیخوام واقعا سرتون رو درد بیارم و نصحیتتون کنم. ماشالا دیگه خودتون بزرگ هستید و عاقل و بالغ.

باز هم ببینید دیگه، به نظرم این کار رو بکنید و انجام بدید، چون واقعا خیرات و برکات زیادی داره، بازم خودتون میدونید البته ها.

این تست حبس نفس هم گذاشتم، من بعد یکسال ترک، تا پنج راحت رفتم. ایشالا قسمت همه. البته بگم ها اگه زیاد اذیتت نمیکنه شما بکش، من دیگه واقعا جا نداشتم.

وقتی این تست را شروع می کنید ۳ ثانیه وقت می دهد نفس عمیق بکشید و بعد نفس تان را تا سر حد ممکن نگه دارید و ببینید وضع شش تان چطور است.

Image source
https://www.healthline.com/

More from امید حنیف
جیگرخورهای شب
آخر شب میومدم خونه، شام نخورده و گرسنه بودم، یک جایی کنار...
Read More